Doświadczenie i tradycja

Czyje bezpieczeństwo chronimy?
Od 1995 r. współpracujemy z instytucjami w Polsce oraz w Europie. Wdrażamy i utrzymujemy rozwiązania IT, które wyprzedzają swoje czasy. W ten sposób pomagamy chronić bezpieczeństwo. Odbiorcy naszych usług to m.in:
  • Instytucje i agencje rządowe
  • Wojsko, policja, żandarmeria, straż graniczna
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Korporacje, banki, duże firmy
 
Rozwiązania na solidnych fundamentach
Usługi i rozwiązania, które udostępniamy, są skuteczne dzięki kompetencjomi nas Myśląc o wyzwaniach i potrzebach naszych Klientów nie tracimy z oczu kluczowych elementów, które były i są fundamentem w działaniach Respol:
  • Odpowiedzialność
  • Bezpieczeństwo
  • Technologia
  • Innowacja i nowoczesność